تبلیغات
בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ - آره

בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ             

                               


آره
چهارشنبه 4 آذر 139407:02 ب.ظ   
همیشه خودت را نقد بدان, تا دیگران تورا به نسیه نفروشند..... سعی کن استاد تغییر باشی،نه قربانی تقدیر..... درزندگیت ، به کسی اعتماد کن،که بهش ایمان داری نه احساس... وهرگز, بخاطرمردم تغییرنکن! این جماعت هرروز تورا جوردیگری می خواهند..... مردم شهری که همه درآن میلنگند,به کسی که راست راه میرود میخندند.....!