تبلیغات
בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ - دختـــــــــر یعنـﮯ

בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ             

                               


دختـــــــــر یعنـﮯ
شنبه 23 خرداد 139411:59 ق.ظ   

دختـــــــــر یعنـﮯ زیبــآ و شیکــدختــر یعنــﮯ کلکسیـوסּ عطـر و شـآلـ و لآکــ و مـآنتــو دآشتـסּ 

دختــر کـﮧ بـاشـﮯ گـآﮩـﮯ تـو غمـ ﮩـآتــ غـرقـﮯ و گـآﮩـﮯ از شآدﮮ بـآلآ و پآییـסּ میپــرﮮ

دختــر یعنـﮯ شیطنتــ  و گآﮩـﮯ مثـﮧ بچـﮧ هــآ نــآز کـردסּ و قهــر کــردסּ

دختــر یعنـﮯ عشق لـــوآشکــ و پآستیلـ بــودסּ

دختـــر یعنـﮯ بعضـﮯ وقتهــآ عـآشق و دلتنگــ بودסּ 

دختـــر یعنـﮯ بــآ سلیقــﮧ 

کسـﮯ کـﮧ نگــرآסּ شیکـ بــودنشـﮧ ...! خیلیمـ بــآ دقتـﮧ