تبلیغات
בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ - میدانی؟؟!

בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ             

                               


میدانی؟؟!
چهارشنبه 17 تیر 139404:55 ب.ظ   

 ᓄـیــבانی!؟ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺩﻟــﻢ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫـــﺪ ﻧﻪ ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﻪ ﺁﯾﻨــــﺪﻩ، ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼﺑﭽﮕــﯽ،نـہ غروب   

   نـه پارک نـه آهنگ نـه تـفـریـح ﺩﻟﻢ ﻓﻘﻂ .  .  .  .  .  . .  . . . .  یـہ בیـ๛ برنج با سـہ سیخ کوبیـده و یـہ ڪاسـہ آبگوشت ᓄـیخواد  چیـه مـیخواسی عاشـقـانـه باشـہ نبابا گورپـدر عاشـقـی !!!... من گرسنـᓄـههـہ