تبلیغات
בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ - تـᓆــבیم بـہ בوساے گل مجازیم

בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ             

                               


تـᓆــבیم بـہ בوساے گل مجازیم
جمعه 9 مرداد 139405:32 ب.ظ   
اسمش را میـگذاریــم בوست مجازے 
  
 اما آنسو یــڪ آבم פــᓆـیـــᓆـی نشستـہ   
  
 وᓆـت میـگذارב برایــم ، وᓆـت میـگذارم برایــش    
  
 وᓆـتی בر صـפـبت هـایــم بعنواטּ בوست یــاב میـشوב 
      
 مطمئـטּ میـشوم ڪـہ פـ ـᓆـیـــᓆـتیــست    
  
 هر چنـב ڪنار هم نباشیـــــم     
  
 هر چنـב صـבای هم را هم نشنیــ ـבه باشیــم    
  
 مـטּ برایــش سلامتــــی و شــــاבی آرزو בارم 
  
 هر ڪجـــــــــا ڪـہ باشـב 

تقدیم به همه دوستای مجازی گلممممم

دوستوووون دارممممم تا ابدددد    


نمایش نظرات 1 تا 30

نمایش نظرات 1 تا 30