تبلیغات
בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ - هله

בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ             

                               


هله
پنجشنبه 14 آبان 139403:51 ب.ظ   
+ ❁شـــــــما یــــه آدمـــِـــــــــــ ⇙⇙⇙
HOT
دورُ بَریـــــاتـــــــــــــ همـــــــه⇙⇙⇙
LAT
فــــــــازِتَمـــــــ گیـــــریم کـــه⇙⇙⇙
QAT
مـــــامـــــــ نمیــــــــرسیم به⇙⇙⇙
PAT
فیلمــِ خوبـی بود√هـــــه√⇙⇙⇙
CUT
بــــازی تمـــامـــــ،کیـــشــــــــــُ⇙⇙⇙
❁MAT
xvvc_images_(1).jpg
ببین حاجی برو واسه کسی کلاس بزار که همکلاسیت باشه نه واسه من که توکلاس رات نمیدم

f128_45246903898003160869.jpg
حوصله  سر !:

درس خر !:

وقت پر !:

سر درد !:

مغز هنگ !:

دل تنگ !:

چشم تر !:

گوش کر !:

مخ رد !:
    


نمایش نظرات 1 تا 30

نمایش نظرات 1 تا 30